vineri, 21 ianuarie 2011

PSIHOTERAPIE SAU DEZVOLTARE PERSONALA DE GRUP PRIN TEHNICI PSIHODRAMATICE


Bine ați venit la seminarele de "autocunoaștere”prin “psihodramă”!

Întrebări esențiale

1. Ce este autocunoașterea?
2. Ce este psihodrama și cine a creat-o ?
3. Care sunt ofertele noastre și în mod evident,
beneficiile voastre ca și participanți
4. Cum începem?

1. Ce este autocunoașterea ?

Definiție: Autocunoașterea este procesul prin care, asistat de un profesionist din domeniul psihoterapiei, prin intermediul tehnicilor individuale și de grup, aspirantul la dezvoltare personală, descoperă prin experiență, sentimente, gânduri, elemente ale imaginii de sine.
Aceasta face posibilă prelucrarea diverselor obstacole subiective, evident în direcția unui progres personal real!
Autocunoașterea se face în mod și mai clar necesară d.p.d.v. pragmatic, având în vedere, că profesionistul în sine ca personalitate, în totalitatea sa, este de fapt cel mai eficient instrument, indispensabil, activității respective.
Acest “instrument” este necesar la evaluare, structurare și intervenție, și ești chiar tu.
În ce măsură te cunoști pe tine?


“Hartă” prescurtată a metodelor de “autocunoaștere”:

Orientări de tip psihodinamic și psihanalitc

Freud, Adler, Ferenczi, Abraham,Rank, mai târziu, Jung, Klein, Fairbaim, Winnicott, Guntrip, Bowlby,Brill, Jones, se focalizează, asupra dinamicii dintre părțile conștiente șI subconștiente ale psihicului, și lumea exterioară.

Orientări de tip umanist

Adler, Ranck, Rogers din punct de vedere temporal mai târziu, mulți alții...și “MORENO”.
Caraceteristică este focalizarea asupra persoanei umane dezvoltând diferite ramuri ca “Terapia centrată pe persoană”, “Gestalt”, “Psichodrama” etc

Comportamentalist

Este o abordare mai puțin centrată asupra propriilor  pionieril individuali
Abordările aferente acestuicurent sunt mai curând preocupate de psihologia și
teoria învățării. Se dezvoltă în cadrul acestei ideologii, diferite curente, numite fie
simplu, “cognitiviști” fie “cognitiv-comportamentaliști” sau “rațional-emotiv -comportamentaliști”, etc

Psihanaliza originală

Sigmund Freud (vienna 1880+) lucrând cu pacienții isterici se concentrează asupra subconștientului


2. Ce este psihodrama și cine a creat-o?

“Inventatorul” psihodramei, dr. Jacob Levi Moreno, s-a născut în România, la București, în 1889. Aceste date, deși prezente în numeroasele tratate și enciclopedii, par a fi destul de controversate. Astfel unele documente indică anul 1880 ca dată a nașterii, iar în ce
privește localitatea, Moreno însuși susținea ca s-ar fi născut pe un vapor în timp ce părinții săi erau în croaziera pe Marea Neagră, la București eliberându-i-se doar certificatul de naștere.
Născut într-o familie în care migrația reprezintă o tradiție multiseculară, Moreno însuși
avea să devină, poate și datorită predispoziției genetice, cât mai ales prin formarea sa pe
parcursul biografiei lui, "cetățean al lumii", după cum arăta M. Lauterbach (1994).
El sosește cu familia la Viena, la vârsta de 5 ani și tot aici, absolvă Facultatea de
medicină în 1917, studiind în paralel psihologia și sociologia. Influențat puternic de avangarda artistică a debutului de secol, editează între 1918-1920 trei almanahuri literare, iar în 1922, înființează “Teatrul Improvizațiilor” (Stegreiftheater), ce avea să devină laboratorul în care psihodrama prinde pentru intâia oară contur. Din 1925 îl găsim în SUA, unde efectuează cercetări cu valoare de pionierat în domeniile sociologiei și psihologiei sociale, evidențiinduse ca și creatorul noțiunilor de psihoterapie de grup și sociometrie. În 1935 înființează primul teatru de psihodramă la Beacon, iar în 1942 primul institut de psihodramă la New York.
După SUA, metoda începe să se răspândească și în Europa, Franța fiind întâia țară
cucerită, mai ales în urma demonstrațiilor efectuate de Moreno însuși la Paris. Moreno, în
aprecierea lui P. Bour, care îl cunoscuse în aceea vreme - a strălucit mai întâi în SUA, apoi în Europa, în America Latină, până în Japonia. Adevăratul înțeles al calității de "cetățean al lumii" trebuie căutat de fapt tocmai în disponibilitatea atâtor țări, cu culturi atât de diferite, din colțuri îndepărtate ale lumii, de a “naturaliza” psihodrama.
Cuceririle psihodramei nu sunt însă exclusiv geografice; expansiunea se face și în
direcția unor noi domenii de aplicare și de influență. Concepută inițial ca o metodă
psihoterapeutică, psihodrama influențează treptat stiințele educației, pătrunde în practica
pastorală, în psihologia organizațională și furnizează tehnici pentru procesul de formare al actorilor; mai mult chiar, tributară inițial avangardei teatrale, ajunge ea însăși să influențeze dramaturgia contemporană. Moreno a fost medic psihiatru și profesor, și în timpul vieții a fost recunoscut de către Universitatea Harvard ca unul dintre cei mai importanți cercetători mondiali în domeniul științelor umane.
El este nu numai fondatorul psihodramei, ci și al sociometriei și este considerat un
pionier în domeniul psihoterapiei de grup. Moreno a studiat medicina, matematica și filozofia la Universitatea din Viena, devenind medic în 1917. A respins parțial teoria Freudiană încă din timpul facultății, și a devenit interesat de psihoterapia de grup.
În 1912 îi spunea lui Sigmund Freud: “Eu incep acolo unde vă opriți dumneavoastră.
Dumneavastră, întâlniți oamenii în mediul artificial al biroului dumneavoastră... Eu îi întâlnesc pe stradă și în casele lor, în mediul lor natural. Dumneavoastră, le analizați visele. Eu le dau curajul să viseze din nou. Dumneavoastră îi analizați și interpretați. Eu îi las să își exprime rolurile conflictuale, și să își reconstruiască visele.”
Într-adevar, doctorul. Moreno a mers mai departe decât Freud în teoria sa asupra relațiilor interpersonale și în dezvoltarea psihodramei, sociometriei, psihoterapiei de grup, a sociometriei și a sociatriei.
Mutându-se în New York in 1925, Moreno a început cercetările în sociometrie și a
fondat Revista de psihoterapie, psihodramă și sociometrie, care continuă să apară și astăzi. În 1932 a introdus psihoterapia de grup ca metodă în cadrul asociației americane de psihiatrie.
Metoda psihodramei este și astăzi, după 100 de ani, una din cele mai utilizate și respectate tehnici și implicit școli de psihoterapie. Soția creatorului său, Zerka Moreno, îi
continuă munca, și în 2007 a fost prezentă în România la conferința de psihodrama.
Există numeroase centre de formare în psihodramă, pe toate continentele și în toate
țările, inclusiv Romania. Asociația internațională de psihoterapie de grup si psihodramă a
organizat peste 60 de conferințe anuale.

3. Care este oferta noastră, și evident beneficiile voastre ca și participanți?

-un grup constant, “închis”, de maximum 12 persoane, centrat pe autocunoaștere prin psihodramă, pe un număr de ore 160 ore
-modalitatea de lucru, accesibilă, o sâmbătă pe lună pe perioada de 10 ore
- “Autocunoașterea prin psihodramă”, ca și curs, va reprezenta dincolo de avantajele de dezvoltare personală, un puternic argument în cadrul unui interviu sau C.V. În cadrul oricărei firme sau instituții serioase care așteaptă de la angajații săi să fi parcurs cursuri de autoperfecționare, autocunoaștere, sau dezvoltare personală. Practicarea acestei forme de autocunoaștere este, de dorit ca și fundament formativ, pentru viitorii angajați!
- Accesul la alte forme de formare în psihoterapie, ca “psihoterapie pozitivă” sau psihoterapie de familie” este legat de existența unui număr de ore de “autocunoaștere”, ore care sunt tocmai conținutul ofertei noastre . De asemenea, avantajele orelor de
“autocunoaștere”, în cazul nostru sunt și legate de faptul că ele crează spațiul necesar, în formarea ulterioară, pentru concentrarea pe însușirea metodologiei respective. În orice formare pe plan superior, va exista, ca urmare a acestei abordări, mai mult timp pentru aprofundarea tehnicilor și metodelor respective, și mai puțin timp alocat “temelor personale”. Aceste “teme personale”, au fost tratate deja, împreună cu noi, în etapa numită evident “autocunoaștere “, și nu mai umplu în in mod inutil, timpul formării
de specialitate.

4. Cum începem?

înscrierea dumneavoastră se va face în baza unui interviu personal

5. Persoane de contact:

GRAȚIELA GRIGORESCU
tel: 0727872407

BOLEA DANIEL
tel: 0722407201


“Scena vieții” vă aparține!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu